Restaurante KAI La Caleta en Adeje, Tenerife

NAYRA IGLESIAS, IN OUT STUDIO